dr med. Aleksander Kusiak

kardiologia


  • Absolwent Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (2007)
  • Specjalista kardiologii
  • Certyfikat operatora elektroterapii
  • Temat pracy doktorskiej: „Wpływ terapii resynchronizującej na funkcję prawej komory serca u chorych z przewlekłą niewydolnością serca”

dr Aleksander Kusiak - zdjęcie

Doświadczenie zawodowe:

  • 2008 do teraz I Oddział Kliniczny Kardiologii Interwencyjnej oraz
  • Nadciśnienia Tętniczego (8 lat)

Diagnostyka i leczenie:

  • Zaburzenia rytmu serca
  • Kontrola rozruszników
  • Nadciśnienia tętniczego krwi

Witryna:


Godziny pracy: Rezerwuj wizytę
Wtorki 15:30 – 18:30